Siirry sisältöön

Juhlavuoden blogisarja: Auktorisoituja oppaita jo 50 vuotta / Auktoriserade guider i 50 år

Julkaisimme blogisarjaa juhlavuotemme 2023 aikana. Sarjassa on tekstejä Seinäjoen Oppaiden toiminnasta, juhlavuotemme tapahtumista ja Seinäjoen kaupungin kuulumisista oppaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kirjoittamana. Uusia kirjoituksia julkaistaan noin kerran kuussa.

Den här texten fortsätter Seinäjoki guiders bloggserie, som publiceras med hänsyn till oktobers guideutbildningsdagar i Seinäjoki.

Lokakuun blogissa, opaskoulutuspäivien lähestyessä vuorossa on Suomen Opasliiton puheenjohtaja Virpi Joutsan blogi. Joutsa kertoo valtakunnallisen opastoiminnan alkutaipaleesta sekä viimeisimmät uutiset liitosta.

I oktobers blogg är det Virpi Joutsa, ordförande för Finlands guideförbunds tur. Joutsa berättar om starten för den netionella guideverksamheten och de senaste nyheterna om föreningen.

Auktorisoituja oppaita jo 50 vuotta

Suomen matkailua ryhdyttiin suunittelemaan määrätietoisesti Suomessa 1952 järjestettyjen olympialaisten jälkeen. Sitä ennen oli erilaisia opaskursseja jo pidetty eri paikkakunnilla. Opasyhdistysten ensimmäinen yleiskokous, valtakunnallisten opaskoulutuspäivien edeltäjä, pidettiin vuonna 1970. Koostettiin myös opasyhdistysten ja merkkioppaiden rekisteri. Suomen Opasliiton säännöt vahvistettiin vuonna 1974.

Tänä vuonna, 2023 päivitimme jälleen Suomen Opasliiton säännöt. Lisäksi, ajantasainen auktorisoitujen oppaiden jäsenrekisteri on valmis Yhdistysavaimessa. Sen avulla voidaan mm. lähettää tietoa suoraan auktorisoiduille oppaille ympäri Suomen. Osa tiedottamisesta hoidetaan Suomen Opasliitosta varsinaisten jäsenten eli rekisteröityjen yhdistysten kautta. Tiedottamista tullaan tehostamaan.  Digitaalinen opaskortti on käyttöönottovaiheessa. Sen päivittäminen vuosittain onnistuu kätevästi.

Suuren työpanoksen näissä projekteissa on tehnyt aiempi toimistosihteerimme Annamari Laine. Nyt hän on kouluttamassa seuraajaansa Aino Suomista tehtävään. Kiitämme Annamaria suuresta osaamisesta ja työmäärästä, jonka hän on tehnyt Opasliiton hyväksi.

Ammattitaitoisia oppaita tarvitaan aina. Koulutus ja oppaiden auktorisointi tulee nostaa ansaitsemaansa arvostukseen!  Taitojen ja tietojen tasalaatuisuutta kehitämme ja ylläpidämme mm. koulutuksilla ja aktiivisuusnäyttöjä kehittämällä. Työn alla on nyt mm. eri paikoissa toimivien kohdeoppaiden auktorisoinnin kehittäminen.

Kiitos Seinäjoen matkailuoppaille kutsusta syksyn opaskoulutuspäiville. Tulemme mielellämme – nähdään pian.

Virpi Joutsa

puheenjohtaja, Suomen Opasliitto

 

Auktoriserade guider i 50 år

Den finländska turismen började utvecklas målmedvetet efter de olympiska spelen 1952 I Helsingfors. Dessförinnan hade olika guidekurser redan hållits på flera orter. Guideföreningarnas första bolagsstämma, föregångaren till de nationella guideutbildningsdagarna, hölls 1970. Ett register över guideföreningar och märkesguider gjordes också. Finlands Guideförbunds stadgar fastställdes år 1974.

I  år uppdaterades Finlands Guideförbunds regler. Medlemsregistret över auktoriserade guider har uppdaterats och införts i Yhdistysavain. Registret kan användas, t.ex. för att skicka information direkt till auktoriserade guider runt om i Finland. Viss information skickas av Finlands Guideförbund direkt till de röstberättigade medlemmarna d.v.s de registrerade föreningarna. Informationen och kommunikationen kommer att effektiveras. Det digitala guidekortet är i implementeringsfasen. Det kan uppdateras årligen. Annamari Laine, vår kanslisekreterare, har gjort en stor insats i dessa projekt. Nu utbildar hon sin efterträdare, Aino Suominen, som tar över som kanslist. Annamari har visat bred sakkunnighet och vi tackar henne för hennes stora insats i Guideförbundet

Professionella guider behövs alltid. Utbildning och auktorisering av guider ska värderas efter förtjänst. Vi utvecklar och upprätthåller kompetens och kunskap samstämt genom att ordna utbildningar och utveckla aktivitetsproven. Vi arbetar för tillfället t.ex. med utvecklingen av auktoriseringsprocessen för guider i olika typ av museer och andra turistmål.

Tack Seinäjoki turistguider för inbjudan till höstens guideutbildningsdagar! Vi kommer gärna på besök - vi ses snart!

Virpi Joutsa

ordförande, Finlands Guideförbund

Suomen Opasliiton uutisia

Opasliiton syysliittokokous Seinäjoella lauantaina 14.10. - Liittokokouksen materiaalit löytyvät Opasliiton verkkosivujen jäsenosiosta. Linkki.

Uusi sähköinen jäsenkortti otettu käyttöön: Tekstiviesti linkkeineen lähetetty 5.10. niille, joiden opasrekisteritiedoissa matkapuhelinnumero oli.  Lisätietoja jäsensivuilta. Linkki.

Vastuullisuuskoulutusta tarjolla edelleen. Katso jäsensivuilta. Linkki.

<< Edelliseen
Seuraavaan >>